Oblíbené odkazy
Prodej je druh obchodní činnosti vedoucí k výměně zboží či služby za jiný druh zboží či služby a nebo případně za peníze, či jinou hodnotnou věc. Před objevením a zavedením peněz se využíval směnný obchod, kdy jedna věc byla vyměněna za jinou věc (či určité množství jiné věci). Později se začaly využívat vzácné předměty jako například mušle, až došlo k objevení peněz jako nástroje směny. Prodej většinou probíhá na místech, která jsou k tomu oficiálně určená. V malém měřítku v obchodech, ve velkém na burze. Předmět prodeje má určitou cenu, kterou určuje prodávající.