Oblíbené odkazy
Internetová jazyková příručka je webový server vzniklý v rámci projektu Jazyková poradna na internetu. Na jeho realizaci se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Spuštěn byl v prosinci 2008. Skládá se ze dvou částí – slovníkové a výkladové. Oproti tištěným příručkám má internetová verze výhodu ve snadné aktualizaci dat. Tím je její obsah aktuálnější než u knih.Slovníková část obsahuje více než 60 tisíc slovníkových hesel. Databáze hesel byla vytvořena na základě Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny, Nového akademického slovníku cizích slov a ze slovníků neologismů Nová slova v češtině (1 a 2). Jednotlivá hesla obsahují tabulku skloňování, poznámky k heslu a hypertextové odkazy na výkladovou část.Ve výkladové části jsou zařazeny ty jazykové jevy, na které se uživatelé češtiny ptají opakovaně v jazykové poradně ústavu. Neobsahuje tedy komplexní popis současného systému českého jazyka. Většina výkladů je podložena Pravidly českého pravopisu a současnou mluvnicí. Krom toho byly použity také speciální jazykové příručky, odborné studie v časopisech a české státní normy.